Konflikty na linii Rzym-Bizancjum doprowadziły to podziału Chrześcijaństwa na Kościół Katolicki i Cerkiew Prawosławną.