Wschodni Kościół
Staroobrzędowy

nie posiadający hierarchii duchownej.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej.

Ogólnopolski Sobór

sprawuje zwierzchnią władzę we Wschodnim Kościele Staroobrzędowym. Jest to zjazd duchownych i delegatów wybieranych na walnych zgromadzeniach Rad Gmin
Gmina wyznaniowa Gabowe Grądy

Gmina wyznaniowa Gabowe Grądy

25 delegatów
Gmina wyznaniowa Suwałki

Gmina wyznaniowa Suwałki

25 delegatów
(w tym gmina Wodziłki)
Gmina wyznaniowa Wojnowo

Gmina wyznaniowa Wojnowo

5 delegatów
Sobór decyduje w sprawach wiary i moralności oraz w sprawach wewnętrznego zarządu Kościoła Staroobrzędowego.
Wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady Staroobrzędowców. 
W końcu ustanawia zasady budżetowania i zatwierdza sprawozdania rachunkowe.

NRS - Naczelna Rada Staroobrzędowców

skład której jest powoływany podczas Ogólnopolskiego Soboru. Pełni kluczową rolę w życiu społeczeństwa Staroobrzędowców:
  • wykonuje uchwały Soboru,
  • zatwierdza kluczowe decyzje dot. Kościoła,
  • reprezentuje Kościół przed władzami RP,
  • zatwierdza lub odwołuje skład Rady Gminy
  • zatwierdza wybór Nastawnika Parafii.

1

Prezes

14

członków

6

zastępców