Pogrzeb Staroobrzędowców

Staroobrzędowcy różnią się od parafian Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nie tylko życiem codziennym, ale także obrzędami pogrzebowymi. W większości zwyczajów staroobrzędowcy starają się przestrzegać przykazań swoich ojców, choć

Chrzest u Staroobrzędowców

Chrzest u staroobrzędowców ma swoją własną charakterystykę i symbolikę. Podczas chrztu należy wykonać pełne, trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie pochodzącej z naturalnego źródła. Wszystko zaczyna się od modlitwy, powtórzonej trzykrotnie: