Kultura

Bogata kultura polskich staroobrzędowców ma swoje korzenie w carskiej Rosji. Życie religijne, zasady wiary, tradycje rodzinne dyktują jej dynamikę. Kultura staroobrzędowców charakteryzuje się wielopłaszczyznością związaną z osiedleniem się tej grupy w Polsce. Swoisty dualizm kultury - współistnienie polskości i korzeni rosyjskich - obserwowany jest na wielu poziomach (np. w języku, w codziennym ubiorze czy w sztuce kulinarnej). Wśród polskich staroobrzędowców, zachowały się również przeszło dwustuletnie tradycje związane z folklorem, kulinariami, tradycjami i religią.

W tym dziale znajdą Państwo zbiór artykułów o niereligijnych aspektach kultury Staroobrzędowców.

Staroobrzędowiec w bajni

Ważnym elementem tradycji Staroobrzędowców jest bania - rodzaj łaźni parowej, którą polscy Staroobrzędowcy zwykli nazywać bajnią. Pierwotnie banię budowano, by wypelnić starotestamentowy zapis religijny.