rozesłanego po parafiach moskiewskich przed Wielkim Postem, wprowadzającego szereg radykalnych zmian w tekstach i obrzędach. 

Najistotniejsze zmiany:

  • zmiana dwupalcowego znaku krzyża na trójpalcowy,
  • zmiana kierunku prowadzenia procesji na przeciwny z ruchem słońca,
  • zmiana pisowni imienia Jezus z „Isus” na „Iisus”,
  • zmiana tekstu wyznania wiary z „królestwu jego nie masz końca” na „królestwu jego nie będzie końca”.