zatwierdzający zmiany wprowadzone przez patriarchę Nikona.