które po II Wojnie Światowej nie odbudowało swojego statusu prawnego.