Śmierć bojaryni Morozowej

Fiedosija Morozowa była rosyjską arystokratką, która czczona jest przez staroobrzędowców jako święta męczennica.

Odrzucała całkowicie reformę liturgiczną Nikona, odmawiając uczestnictwa w nabożeństwach, w których używane były nowe, poprawione księgi liturgiczne. Nie zrezygnowała ze swej wierności wobec starych obrzędów mimo licznych gróźb utraty majątku i życia. Ostatecznie została aresztowana w roku 1671, a od roku 1673 była więziona w klasztorze w Borowsku, gdzie umarła w ziemiance śmiercią głodową. Moment aresztowania bojaryni ukazuje słynny obraz Wasilija Surikowa zatytułowany „Bojarynia Morozowa” z roku 1887, na którym aresztowana demonstruje swą niezłomną wierność dwupalcowemu znakowi krzyża.