Chrzest u Staroobrzędowców

Chrzest u staroobrzędowców ma swoją własną charakterystykę i symbolikę. Podczas chrztu należy wykonać pełne, trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie pochodzącej z naturalnego źródła. Wszystko zaczyna się od modlitwy, powtórzonej trzykrotnie: 

За молитвы святых, отец наш, господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь!

Na chrzcielnicy mocuje się 3 świece. Na stole umieszcza się trzy ikony: Matka Boża z Dzieciątkiem, ukrzyżowanie Chrystusa (krzyż) i ikonę Mikołaja Cudotwórcy. 

Zanim zanurzy się dziecko uprzednio kadzidłem święci się wodę w chrzcielnicy słowami modlitwy, powtórzonej trzykrotnie: 

Святые Боже, святые крепкиe, святые бессмертны, помилуй нас .

Święci się wodę, a także ubranka dziecięce, koszulę, krzyżyk, wstążki. Wszystko powtarzając trzy razy. 

Przystępując do punktu kulminacyjnego chrztu rodzice chrzestni trzykrotnie powtarzają modlitwę wyrzeczenia się grzechu pierworodnego, a nastawnik odbiera dziecko z rąk matki, zanurza je w wodzie święconej ze słowami modlitwy:

Крещается раб божий [имя] во имя отца и сына и святого духа, аминь.

i trzykrotnie zwraca się dziecko ku wschodzącemu Słońcu. Następnie wyciąga się je z wody i podaje na ręczniku rodzicom chrzestnym. Z reguły rodzicami chrzestnymi są młodzi ludzie - zaufani przyszli pomocnicy w wychowaniu dziecka. Ich obowiązkiem jest całkowite zastąpienie rodziców w przypadku ich nieoczekiwanej śmierci. Następnie ochrzczonemu dziecku nakłada się krzyżyk, przepasa się je wstążką i nakłada koszulkę.  Następnie trzykrotnie odczytuję się modlitwę: 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков, аминь. Святые боже, святые крепки, святые бессмертны, помилуй нас

Po chrzcie dziecku czyta się modlitwę do Anioła Stróża, tak by chronił nowego członka religijnej wspólnoty. Zgodnie z tradycją dziecku nadaje się imię zgodnie z kalendarzem. Imię powinno odpowiadać imionom świętych przypadających w tym dniu, bądź w przedziale dwa tygodnie przed narodzinami dziecka i dwa tygodnie po jego narodzinach. Jeśli dziecko urodzi się w dniu, którego patronem jest męczennik, otrzymuje to samo imię.

Wśród staroobrzędowców bezpopowców dozwolony jest chrzest także dorosłych, którzy chcieliby stać się częścią wspólnoty staroobrzędowców. Istnieje również praktyka ponownego chrztu, jeśli ktoś odejdzie ze wspólnoty (przyjmując inny chrzest) i chciałby do niej powrócić. Taki chrzest zwykle nie odbywa się w chrzcielnicach, a w rzekach lub innych naturalnych zbiornikach wodnych.