W trakcie soboru została rzucona anatema na protopopa Awwakuma. Data ta ma istotne znaczenie w ramach idei formułowanych przez staroobrzędowców, jest datą „wielkiego odstępstwa”, stanowi symboliczny moment przyjęcie przez Moskwę zwierzchnictwa Antychrysta