Sobór zatwierdził reformy wprowadzone przez patriarchę Nikona i cara Aleksego,  jednocześnie odrzucił dawne...

Sobór zatwierdził reformy wprowadzone przez patriarchę Nikona i cara Aleksego,  jednocześnie odrzucił dawne księgi i obrzędy oraz nałożył anatemę na wyznawców i obrońców „starej wiary”, uznając ich za heretyków.

Uczestniczyli w nim patriarchowie aleksandryjski i antiocheński, mający pełnomocnictwa dwóch pozostałych patriarchatów (konstantynopolitańskiego i jerozolimskiego). Sobór zatwierdził reformy wprowadzone przez patriarchę Nikona i cara Aleksego, jednocześnie odrzucił dawne księgi i obrzędy oraz nałożył anatemę na wyznawców i obrońców „starej wiary”, uznając ich za heretyków. Sobór ostatecznie legitymizował prześladowania staroobrzędowców przez co ich siła gwałtownie wzrosła, dotykając dużą część społeczności rosyjskiej. Aparat przemocy wymierzony został przede wszystkim w duchowieństwo, którego, w efekcie, staroobrzędowcy zostali całkowicie pozbawieni.