Budowa w Białogórach

We wsi Białogóry w wyniku prac budowlanych doszło do naruszenia terenu jednego z dawnych cmentarzy Starobrzędowców. Społeczeństwo Staroobrzędowców podjęło inicjatywę #ratujmyBialogory.

Cmentarz w Białogórach jest jednym z 28 dawnych cmentarzy, które przez długi czas były pod opieką gmin.

Od 2012 roku prowadzono batalię sądową, mającą na celu odzyskanie nad nimi kontroli przez Wschodni Kościół Staroobrzędowy - nieskutecznie.  

 

My - Staroobrzędowcy Pomorcy z Polski - jednoczymy się i domagamy natychmiastowego powstrzymania niszczenia grobów naszych Ojców, Dziadów i Pradziadów! We wsi Białogóry (powiat sejneński, gmina Giby) w ostatnich dniach doszło do brutalnej dewastacji cmentarza Staroobrzędowców. Miejsca, gdzie ostatni pochówek odbył się w 1946 roku.
 
O cmentarz w Białogórach Staroobrzędowcy walczyli od lat, jednak władze lokalne z uporem twierdziły, że cmentarza w tym miejscu nie ma i nie było. Ograniczano nam dostęp do informacji i dokumentów archiwalnych oraz map, które jak dziś już wiemy, istnieją i jednoznacznie potwierdzają lokalizację cmentarza. O tym wszystkim dowiedzieliśmy w najbardziej przykrych dla nas okolicznościach - gdy w majestacie prawa lokalni włodarze działkę sprzedali jako rekreacyjno-wypoczynkową, a na teren wkroczyły koparki, wywrotki i inny sprzęt budowlany. Zdewastowano groby, a część szczątków Staroobrzędowców rozrzucono bądź wywieziono w nieznane miejsce.
 
Mimo oficjalnego nakazu zaprzestania prac budowlanych przez długi czas były one bezprawnie kontynuowane. Nieskuteczne - w naszej ocenie - działania władz, zmusiły nas do społecznej reakcji, walki o naszą historię, godność, należne nam prawa obywatelskie, a także do poszukiwania prawdy na własną rękę.
 
Według naszej wiedzy na cmentarzu w Białogórach spoczywa około 400 Staroobrzędowców. Wielu ich potomków zamieszkuje obecnie tereny Litwy.