Wykopki archeologiczne pod okiem Policji

Wykopki

Janusz Sokołow