otwierając drogę innym współwyznawcom. W wyniku migracji utworzone zostają ośrodki polskich staroobrzędowców w Mariannie(PA), Erie(PA), a w późniejszym czasie w Detroit(MI).