Uchwalono wówczas oficjalną nazwę wyznania: „Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchowej” a także statut, zawierający zasady życia religijnego wspólnoty oraz jej wewnętrzną organizację.

Na wzór statusu wileńskiego powstał status Naczelnej Rady Staroobrzędowców.