kieruje do cara Alieksieja „Krąg obrońców pobożności” (Кружок ревнителей благочестия), skupiony wokół spowiednika carskiego Stiefana Wonifatiewa.

Autorem protestu był przyszły duchowy przywódca ruchu staroobrzędowego protopop Awwakum.