i śmierć męczeńska 400 zamieszkujących go mnichów.