Od miejsca swej kaźni nazywani są odtąd Męczennikami Pustozierskimi.