zwany (od nazwiska dowódcy Iwana Chowańskiego) Chowańszczyzną.

Konsekwencją buntu była Dysputa o wierze, w której uczestniczyła regentka Zofia Alieksiejewna. Ostatecznie przywódca buntu został ścięty zaś Strzelcy wyznający „starą wiarę” otrzymali zakaz osiedlania się w Moskwie.