Wśród kar za nieprzyjęcie nowego dogmatu - śmierć przez spalenie. 

"12 статей" - prawo ustanowione przez regentkę Zofię. W dokumencie tym wymieniono szereg możliwych represji:

  • śmierć poprzez spalenie,
  • tortury,
  • pozbawienie majątku,
  • zsyłka w odległe rejony kraju.

Prawo ustanowione przez Zofię dało podstawę prześladowań tysięcy staroobrzędowców i było bezpośrednią przyczyną ich masowych migracji w odległe rejony kraju i świata, w tym również na terytorium dzisiejszej Polski.