Staroobrzędowcy posługują się kalendarzem bizantyjskim, zgodnie z którym jest to data początkowa rachuby lat.