Aktualności

Budowa w Białogórach

We wsi Białogóry w wyniku prac budowlanych doszło do naruszenia terenu jednego z dawnych cmentarzy Starobrzędowców. Społeczeństwo Staroobrzędowców podjęło inicjatywę #ratujmyBialogory.

Start strony

Rozpoczęcie prac nad stroną www. Współtwórcy poszukiwani: copy edytorzy, tłumacze ENG/PL, designerzy. Zapraszamy do zespołu.

Strona 2 z 2