Usunięto te fragmenty, które mówiły o dwupalcowym znaku krzyża oraz o 16 dużych pokłonach przy odmawianiu modlitwy wielkopostnej Efrema Syryjczyka.